Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2014-15

 Aπαιτούμενα  δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. (Αναζητείται  αυτεπάγγελτα από το Σχολείο, αρκεί να δηλωθεί ο Δήμος)
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Διανέμεται από το Σχολείο, συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από έναν γιατρό (του Δημοσίου ή ιδιώτη) παιδίατρο ή παθολόγο, αντίγραφο παίρνουν και οι γονείς, ισχύει για τρία(3) χρόνια και κατατίθεται στο Σχολείο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
Οι εγγραφές γίνονται από 1-6-2014 έως 19-6-2014
                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                   ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

1 σχόλιο: