Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο σχολείο μας από τη σχολική χρονιά, 2012-13, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα της Σχολικής Κοινωνικοποίησης.

Στη σχολική κοινωνικοποίηση εντάσσεται το σύνολο των επιδράσεων που εισπράττει ο μαθητής στο περιβάλλον του σχολείου γενικότερα και της τάξης ειδικότερα. Με την είσοδό του στο σχολείο αρχίζει να γνωρίζει τη σχολική πραγματικότητα (κανόνες, αξίες, στάσεις, αντιλήψεις, υποχρεώσεις, πρακτικές κλπ.). Γενικά, όλα τα παραπάνω αφορούν τη σχολική κοινωνικοποίηση και προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του μαθητή με το σχολικό περιβάλλον, μέσα από την ενεργητική αντιμετώπιση του οποίου ο μαθητής διαμορφώνει την προσωπική και κοινωνική του ταυτότητα (Κωνσταντίνου, 2005, σ. 32)

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση στο σχολείο μπορούν συνοψιστούν στους εξής:
·  Το σχολικό σύστημα, η οργάνωση του σχολείου και το σχολικό κλίμα.
·  Οι σχέσεις μαθητών μεταξύ τους.
·  Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και δασκάλου.
·  Η επίδοση, το άγχος και η άρνηση μάθησης..
·  Οι σχολικοί κανόνες και οι αποκλίνουσες συμπεριφορές.
·  Η κοινωνικοποίηση του δασκάλου.
·  Τα περιεχόμενα των μαθημάτων και τα βιβλία (Νικολάου, 2009 σ. 65)

Είναι γνωστό ότι το σχολικό κλίμα επηρεάζει τα παιδιά ως προς την κατάκτηση γνωστικών, ηθικών και κοινωνικών μαθησιακών στόχων.

Για τη διαμόρφωση, όμως, κατάλληλου σχολικού κλίματος σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών αλλά και των μαθητών μεταξύ τους.

Με στόχο τη βελτίωση αυτών των σχέσεων, τη συνεργασία, την ενίσχυση της υπευθυνότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών στάσεων και τρόπων για τη ζωή και για την ομαλή ένταση των μαθητών στο γυμνάσιο και στην κοινωνία,  εφαρμόζουμε το πρόγραμμα αυτό και ζητάμε τη συνεργασία σας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος το σχολείο μας έχει πάρει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες τις οποίες συνεχίζει και ανανεώνει και τα επόμενα χρόνια:
·  Κάθε τάξη έχει συζητήσει το θέμα της σχολικής κοινωνικοποίησης με παρουσίαση κατάλληλων βίντεο, τραγουδιών και άλλου υλικού.
·  Έχει φτιάξει αφίσες των συμπεριφορών που επιτρέπονται στο σχολείο από και προς τους συμμαθητές-τριες.
·  Έχει συμπληρωθεί σχετικό ερωτηματολόγιο (μόνο από μαθητές των μεγάλων τάξεων).
·  Τα παιδιά επίσης ενημερώθηκαν για τη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος.

Στο σχολείο  τηρείται «Βιβλίο Παραβάσεων» όπου  καταγράφονται οι μαθητές/τριες που δείχνουν την ακόλουθη παραβατική συμπεριφορά:
·  Ασέβεια και ανυπακοή στους διδάσκοντες/εφημερεύοντες.
·  Πρόκληση φθορών και μη τήρηση καθαριότητας του σχολικού κτιρίου.
·  Σωματική βία (χτυπήματα, μπουνιές, κλωτσιές, πρόκληση πόνου, χειρονομίες).
·  Λεκτική-ψυχολογική βία (βρισιές, κοροϊδίες, ειρωνεία, απειλές)

Για την αντιμετώπιση των συμπεριφορών αυτών ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
1.     Επίπληξη.
2.     Ενημέρωση Διευθυντή.
3.     Ενημέρωση γονέων.
4.     Καταγραφή στο «Βιβλίο Παραβάσεων».

Ως επιβράβευση καλής συμπεριφοράς κάθε μήνα τα παιδιά που είναι συνεπή στους κανόνες, θα επιβραβεύονται με ότι αποφασίσει ο δάσκαλος ή ο Σύλλογος Διδασκόντων. Όσοι έχουν γραφτεί στο βιβλίο θα στερούνται αυτών των επιβραβεύσεων ή θα απέχουν από  δραστηριότητες,  ή ό,τι άλλο αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς των συγκεκριμένων μαθητών.

Πιστεύουμε η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και το σπίτι θα βοηθήσει να γίνει το σχολείο μας καλύτερο.

Ευχαριστούμε
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 15ου Δημοτικού  Σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου