Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
15ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2017/18 στην Α’τάξη του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούνται από Τρίτη 2 Μαΐου έως Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

Α. Βεβαίωση φοίησης Νηπιαγωγείου
Β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή στο Διευθυντή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (το έγγραφο θα το παραλαμβάνετε από το σχολείο)
Δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο κατά την κρίση του Διευθυντή του Σχολείου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
Ε.Αίτηση εγγραφής (το έντυπο δίνεται από το σχολείο)
Υποβολή αίτησης για όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσει το παιδί τους στο Ολοήμερο πρόγραμμα (το έντυπο δίνεται από το σχολείο).
(Πιστοποιητικό Γέννησης ΔΕΝ προσκομίζετε)

Ο Διευθυντής του Σχολείου
Ηλίας Δασκαλόπουλος