Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

12/Θ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

        Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου στο πλαίσιο της συνεργασίας και ενημέρωσης του σχολείου προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας με το παρακάτω κείμενο προσπαθεί να σας παρουσιάσει συνοπτικά την δομή λειτουργίας του σχολείου και των αρμοδιοτήτων του κάθε επιμέρους οργάνου όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.
             Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. Η οργάνωση της σχολικής κοινότητας βασίζεται σε κανόνες, αναγνωρίζει ρόλους και όρια για τα μέλη της, ενσωματώνοντας στοιχεία που προέρχονται από αυτά και τέλος αφήνει περιθώρια για ανάδειξη διαφορών και πλουραλισμό απόψεων. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει μέσα στην ομάδα. Τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν δικαίωμα να απαιτούν σεβασμό και να τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσουν δημιουργικές πρωτοβουλίες από την άλλη όμως υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες στους οποίους έχουν δεσμευτεί.
         
(Άρθρ. 11, Ν. 1566/85)

Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν ο Διευθυντής/τρια, ο Υποδιευθυντής/τρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων.
       Η ομαλή λειτουργία του σχολείου, ο συντονισμός της σχολικής ζωής, η τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών καθώς και των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων είναι στην ευθύνη του εκάστοτε Δ/ντή/τριας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελεί το συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.  ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ

Στην πρωινή προσευχή είναι απαραίτητο να βρίσκονται όλοι οι μαθητές μιας και η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου αφού μετά την προσευχή γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Η προσευχή γίνεται στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπ/κών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή κοινή προσευχή και επιβλέπουν το τμήμα τους. Η συμμετοχή και των μη ορθόδοξων εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την επιτήρηση των μαθητών τους. Οι ετερόδοξοι μαθητές, εφόσον προσέρχονται στο σχολείο πριν γίνει η πρωινή προσευχή, παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται (Άρθρ. 5 & 13, Π.Δ.201/98).
Το ωράριο μαθημάτων ορίζεται από τις 8.10 πμ. έως τις 2 μμ. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής έρθει καθυστερημένα, είτε μόνος του είτε συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του,  πηγαίνει στο γραφείο του Διευθυντή.  Μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων οι αυλόπορτες του σχολείου θα παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τμημάτων και μετά από άδεια του Διευθυντή του σχολείου (Απόφ. 2368/Γ2/9-1-2007 - εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).
Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση, σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων – συνοδεία μαθητών).
Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
             Υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών η προσωρινή στάση οχημάτων μπροστά από την είσοδο του σχολείου και η επιβίβαση και αποβίβαση παιδιών χωρίς έλεγχο. Επισημαίνεται, η στάση των οχημάτων να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και σε απόσταση ασφαλείας από τις εισόδους του σχολείου και οι οδηγοί να συμμορφώνονται στις υποδείξεις της σχολικής τροχονόμου που θα βρίσκεται σε υπηρεσία.
2.  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
          Αποκλειστικά υπεύθυνος κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται στην αίθουσα και διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούνται οι κανόνες που έχουν συμφωνήσει τα μέλη της τάξης.
3.  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
            Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Οι αίθουσες κλειδώνουν και δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η παραμονή τους στις αίθουσες του ισογείου και του 1ου ορόφου. Γι’ αυτό οι μαθητές θα πρέπει από πριν, να έχουν φροντίσει ώστε να πάρουν το δεκατιανό, το νερό ή τα χρήματα και αν κρίνεται απαραίτητο την ζακέτα ή το μπουφάν τους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας χώρος παραμονής των μαθητών ορίζεται η αίθουσα εκδηλώσεων και ο διάδρομος του κάτω ορόφου.
Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται αποκλειστικά στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα έχοντας τελειώσει το φαγητό τους και τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.

4.  ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Η χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται (Απόφ. 132328/ Γ2/7-12-2006 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.). Για οποιαδήποτε επικοινωνία γονέα και μαθητή μπορεί να χρησιμοποιείται το τηλέφωνο του σχολείου.
5.  ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ-φΘΟΡΕΣ

Οι μαθητές δεν καταστρέφουν και δεν προκαλούν φθορές σε αντικείμενα, παιδαγωγικό υλικό και κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου. Σε περίπτωση υλικής φθοράς, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μαθητή, η αποκατάσταση επιβαρύνει το γονέα-κηδεμόνα.

6.  Παιδαγωγικες συναντησεις –ελεγχος προοδου-ελεγχος φοιτησης (Άρθρ.11, Π.Δ.201/98)

Οι γονείς καλούνται για ενημέρωση μετά τη λήξη του κάθε τριμήνου (τα τρίμηνα είναι τρία). Επίσης, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και το Διευθυντή κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα.
Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς ο δάσκαλος της τάξης συνεργάζεται με τον Διευθυντή του σχολείου, το δάσκαλο του τμήματος ένταξης, τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, το Σχολικό Σύμβουλο και τους ενδιαφερομένους γονείς για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η φοίτηση του μαθητή παρακολουθείται και καταγράφεται από το δάσκαλο στα Φύλλα Ελέγχου. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή θα πρέπει να υπάρχει αλληλοενημέρωση σχολείου και οικογένειας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι γονείς να ενημερώνουν τηλεφωνικά ή προσωπικά τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού τους για το λόγο της απουσίας του.

7.  ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

Το ΑΔΥΜ αποτελεί σημαντικό θεσμό για την υγεία των μαθητών και την πρόληψη ανεπιθύμητων περιστατικών, κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες.
Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από τους μαθητές της Α’,  & Δ’ τάξης. Η μη έγκαιρη ή παράλειψη κατάθεσης του ΑΔΥΜ στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί έχει ως αποτέλεσμα το Σχολείο να μη γνωρίζει την κατάσταση υγείας του μαθητή και τον αποκλεισμό του από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και άλλων σχετικών σχολικών δραστηριοτήτων (Απόφαση 13815/1-8-2006 Υ.Υ.).

8.  Γονεις - ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι οι κηδεμόνες του μαθητή, διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωσή τους τον κηδεμόνα του μαθητή.
Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το Σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας-κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο. Για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί ένα μαθητή ο γονέας απευθύνεται στον εκπαιδευτικό της τάξης και στη συνέχεια στο Διευθυντή του σχολείου. 
Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές δραστηριότητες είναι ο απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία. Ο γονέας-κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.9.  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
(Άρθρ. 53, Ν. 1566/85)

Ο Σύλλογος Γονέων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων με την επωνυμία του Σχολείου ύστερα από εκλογές. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων είναι διετής.
Το Σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ωστόσο ότι το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και διοικητικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου.

Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη τη σύμπραξη όλων μας, για να επιτύχει την αποστολή του.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
 ΤΟΥ

 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου